ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก


การประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก หัวข้อ "Common Problems in Ambulatory Medicine 2023" วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566


เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว อายุรแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร


ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งรูปแบบ onsite และ online ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2566

Onsite รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน


ลงทะเบียนได้ที่ ➯ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIIump6vsyqWgAqP1coJIyWo8rlKnsP0KkMHsWIK_h-78rpA/viewform?usp=pp_url

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม ➯ https://drive.google.com/file/d/10wbYcCcrTGmZiq0IyCTmC5rfVB8PzGUv/view?usp=share_link

Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.