สาส์นจากนายกสมาคม


สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน

สวัสดีปีใหม่ 2565 ครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและปลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลายซึ่งเราคงเห็นพ้องกันนะครับว่าเป็นสิ่งประเสริฐสุดในยามนี้ ยามที่เรายังอยู่ในภาวะของโรคระบาด (pandemic) ตามที่องค์การอนามัยโรคได้ประกาศมาตั้งแต่ต้นปี 2563 และยังไม่มีการประกาศการสิ้นสุดการระบาดของโรค Covid-19 ถึงแม้ว่าอาจมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่พวกเราซึ่งอยู่ในวงการสาธารณสุขก็ทราบดีว่าเราคงต้องต่อสู้และป้องกันตัวอย่างเต็มที่ต่อไปถึงแม้ว่าเราทุกคนคงได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ตามเราต้องไม่ประมาทนะครับ เพื่อตัวเอง ครอบครัว และคนที่รักของเรา

สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกของเรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ตระหนักแล้วว่าจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกต่อไปทั้งด้านวิชาการและงานวิจัยอย่างไม่ลดละ เรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปีจากการประชุมประจำปีที่เราจัดขึ้นมาแล้ว 7 ปี ถึงแม้ว่าเราต้องจัดการประชุมแบบ virtual meeting ในสภาวะที่มีการระบาดของ Covid-19 อยู่ก็ตาม ใน 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้การตอบรับที่ดีเกินการคาดการณ์ และในปีใหม่นี้ทางสมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่า ทางสมาคมจะจัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 8 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยได้รวบรวมหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์มากมาย รวมทั้งมีการจัดประกวดและมอบรางวัลให้ผลงานวิจัยทางด้านการบริบาลผู้ป่วยนอกด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกของประเทศไทยกันต่อไปครับ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์


ตรวจสอบรายชื่อแพทย์จากฐานข้อมูลแพทยสภา

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์


ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

Facebook สมาคม


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.