สาส์นจากนายกสมาคม


สวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะ
ในปีใหม่นี้ทางสมาคมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้สนใจงานทางด้าน Ambulatory Medicine มากขึ้นเรื่อยๆ สังเกตได้จากยอดผู้เข้าร่วมประชุมที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดทุกปี ทางสมาคมจึงมีแผนพัฒนางานทั้งด้านวิชาการและงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น ในการประชุมที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563 ที่จะถึงนี้ จึงได้รวบรวมหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจมากมาย รวมทั้งมีการจัดประกวดและมอบรางวัลให้ผลงานวิจัยทางด้านการบริบาลผู้ป่วยนอกด้วย จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกของประเทศไทยกันนะคะ Read More

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์


ตรวจสอบรายชื่อแพทย์จากฐานข้อมูลแพทยสภา

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์


ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก

Facebook สมาคม


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


Copyright 2019 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.