เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสมาคม


สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก

อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 18 ห้อง 1806 เลขที่ 1873 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

E-mail : info@ambu.or.th

โทร : 02-419-7190 คุณพิมพ์พิกา หรือ คุณพีรกานต์

โทร : 02-256-4000 ต่อ 61836 คุณพบสุข

Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.