ประชุม

สถานที่จำหน่ายหนังสือหนังสือ


สามารถซื้อหนังสือ ราคาพิเศษ ได้ในงานประชุมวิชาการประจำปี
 • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chulabook.com/
 • บริษัท พี.บี.ฟอร์บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จำกัด http://www.pbforbook.com/

ติดต่อซื้อหนังสือได้ด้วยตนเองที่

(หมายเหตุ: สามารถสอบถามรายการหนังสือที่จำหน่ายและราคาได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่าง)

 1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์
  • อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 18 ห้อง 1806 เลขที่ 1873 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • ติดต่อ 02-256-4000 ต่อ 61836 คุณพบสุข
 2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สาขาวิชาการบริบาลผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์
  • อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ ชั้น 1 เลขที่ 2 โรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  • ติดต่อ 02-419-7190 (คุณพิมพ์พิกา หรือ คุณพีรกานต์)
 3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
  • อาคาร 1 ชั้น 7 เลขที่ 270 โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • ติดต่อ 02-201-1374 (คุณกนกนันท์)
 4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ภาควิชาอายุรศาสตร์
  • เลขที่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
  • ติดต่อ 043-363746 (อ.กิตติศักดิ์)

สั่งซื้อหนังสือและจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่

 • โทรศัพท์: 02-419-7190 คุณพิมพ์พิกา คุณพีรกานต์ หรือ E-mail: nongpim.g@gmail.com
 • ราคาเต็ม ฟรีค่าจัดส่ง
Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.