ประชุม

Practical Knowledge for the Next Normal Era: An Upcoming Step of Ambulatory Medicine


ติดตามความคืบหน้าของงานประชุมได้ทาง เว็บไซต์การประชุม หรือ Facebook สมาคมฯCopyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.