ประชุม

Ambulatory Medicine; Ambulatory Intelligence 2019


เนื่องจากองค์ความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทางสมาคมฯ จึงกำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี เพื่อให้ท่านสมาชิก แพทย์ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจทุกท่านได้ฟื้นฟูองค์ความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยจะเน้นหัวข้อการประชุมในโรคที่พบบ่อยและมีความสำคัญในเวชปฏิบัติผู้ป่วยนอก สำหรับการประชุมประจำปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 12 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์

ตารางการประชุมCopyright 2019 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.