ความรู้

สำหรับประชาชน


กรดไหลย้อน โรคฮิตที่ควรรู้

ผศ. พญ.ชลธิชา เอื้อสมหวัง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


แน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นกรดไหลย้อน? มาเช็คกันว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่

 • มีอาการเรอ และน้ำรสเปรี้ยว หรือ รสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก

 • แสบร้อนบริเวณหน้าอก จะเป็นมากหลังรับประทานอาหารมื้อหนัก

 • เจ็บหน้าอก จุกคล้ายเหมือนมีก้อนติดอยู่ในลำคอ

 • หืดหอบ ไอแห้ง ๆ เสียงแหบ เจ็บคอ

ใครบ้างที่เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อน 

โรคกรดไหลย้อน มักพบในผู้ที่ทำงานออฟฟิศ เนื่องมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร แต่ไม่เพียงเท่านั้น กรดไหลย้อนสามารถพบได้ในทุกกลุ่มอายุ เป็นโรคใกล้ตัวที่ใคร ๆ ก็เป็นได้ โดยผู้ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ มีความเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อน

 • ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา รับประทานแล้วนอนทันที

 • ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน หรือโรคอ้วน

 • ผู้ที่ดื่มสุรา น้ำอัดลม สูบบุหรี่ รับประทานอาหารรสจัด เช่น เปรี้ยว เผ็ด

 • หญิงตั้งครรภ์

ปรับพฤติกรรมรักษากรดไหลย้อน

วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาและป้องกันโรคนี้ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เพราะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุ และช่วยบรรเทาอาการของผู้ป่วย ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

 • ไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทานอาหาร ควรเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

 • นอนปรับหัวหรือหนุนหัวให้สูง ในกรณีที่มีอาการตอนกลางคืน

 • หากน้ำหนักเกิน แนะนำให้ลดน้ำหนัก 

 • รับประทานอาหารปริมาณน้อย ๆ แต่บ่อยครั้ง

 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา อาหารรสจัด อาหารที่มีไขมันสูง เครื่องดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม 

 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงความเครียด

กรดไหลย้อนแม้ไม่ร้ายแรงถึงชีวิต แต่ก็ส่งผลร้ายทางร่างกายและคุณภาพชีวิตรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ที่มีอาการดังกล่าว หากปฏิบัติตัวเบื้องต้นแล้วยังมีอาการอยู่ ควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาจากแพทย์ เพื่อป้องกันไม่ให้โรครุนแรงและลุกลามต่อไป

Copyright 2021 สมาคมอายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก - Ambulatory Medicine Association.